PRODEJ

OVCE                                                                                       BURSKÉ  KOZY

Nabízíme  k prodeji  jehničky a beránky                   nabízíme k prodeji  2 mladé   kozlíky nar. 1/2018

po kontrole užitkovosti.                                                   a kozla po klasifikaci   nar. 7.1.2017

nar.  1/2018                                                                           linie  GONDOL  –  výsledná  třída ER